A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság megalapításával közös irányítás alatt működik a jövőben az Agria Volán Zrt., a Hatvani Volán Zrt., a Jászkun Volán Zrt., a Mátra Volán Zrt. és a Nógrád Volán Zrt.

A központi székhely címe: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.

Szolgáltatási területünk: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Heves megye és Nógrád megye.

A társaságok közös központtal történő működtetésével lehetővé válik a leányvállalatok szervezeti-működési szabályzatainak egységesítése, valamint a folyamatok kialakítása és informatikai összehangolása a közlekedési központ és a társaságok között. Legfontosabb várakozásunk az autóbusz-állomány fejlesztésének, új járművek beszerzésének a lehetősége, melyre a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. létrejöttével várhatóan már a szükséges nagyobb volumenben kerülhet sor. A lehetséges és tervezett együttműködési területek és célkitűzések közé tartozik továbbá a részvénytársaságok jövedelmezőségének fokozása, a társaságok által használt járművek, anyagok, alkatrészek és technológiák tipizálása, a közvetlen költség racionalizálása, az adminisztrációs (pályázati-közbeszerzési) tevékenységek és költségeik csökkentése, az információ- és referenciaáramlás javításával az anyagellátás biztonságának javítása, valamint egységes beszerzési és minőségbiztosítási rendszer kiépítése.

A kiemelt feladatok közé tartozik a helyi közösségi közlekedés végzésére kiírt pályázatokon való eredményes részvétel, a Regionális Operatív Programokon nyertes, jelenleg elsősorban utastájékoztatási témájú pályázatok sikeres befejezése és a létrejött rendszerek összehangolása, az e-ticketing rendszer bevezetése, a nagyvárosok agglomerációjának közlekedésfejlesztése, a szolnoki intermodális központ, valamint egyéb helyközi közlekedésfejlesztési elképzelések megvalósítása, illetve a menetrendek összehangolása, elsősorban a közös távolsági vonalszakaszokon.